Üni-Sam | Üniversiteli Samsunsporlular

ÜNİ-SAM ANAYASASI

                                                   ÜNİ-SAM ANAYASASI

1)Ünisam üyeleri üniversite okuyan ve üniversite mezunu olan Samsunsporlu kişilerden oluşur

2)Ünisan üyeleri, Samsun şehrinin çıkarlarını herşeyin üzerinde tutarak, hiçbir siyasi görüş ayrılığı yaşamaksızın her platformda savunur.

3)Ünisam üyeleri Samsunsporun çıkarlarını, herşeyin üzerinde tutarak hiçbir siyasi görüş ayrılığı yaşamaksızın her platformda savunur.

4)Ünisam üyeleri, Ünisam oluşumunun menfaatlerini, çıkarlarını, hiçbir beklenti gözetmeksizin ilk üç maddeye yakışan şekilde savunur.

5)İlk 4 madde değiştirilemez. Diğer maddeleri ise değiştirme, kaldırma veya kaldırılması tüm üyelerin SALT çoğunluğu ile genel kurulda gerçekleşir.

 

GENEL SORUMLU SEÇİMİ

 1. İki(2) yılda bir seçilir
 2. Olağanüstü durumlarda Ünisam üyelerinin 3/2’sinin isteğiyle Genel sorumlu seçimi yapılabilir
 3. Her yıl Genel Kurulda güven oylaması yapılır
 4. Genel sorumlu seçimi: Ünisam üye sayısının en az 5/3’ü katılımıyla gerçekleşir. Çoğunluk sağlanamazsa 1 hafta sonraya ertelenir.
 5. Genel kurul toplantısı 1 ay öncesinden Ünisam üyelerini duyrulur ve bu süreç içerisinde üye alımı yapılmaz.
 6. Genel sorumlu seçiminde aday olacak kişi

-Toplum içersinde gereken saygı ve sevgiye sahip

-Anayasanın ilk 4 maddesinin gerekliliklerine sahip

-En az 2 yıl görevlerini yerine getirerek, Ünisam içersinde aktif rol oynamış olmalı

GENEL SORUMLUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1)Ünisam anayasasına bağlı kalarak, Ünisamı her platformda temsil etmek.

2)Genel sorumlu seçimi yapılacak olan Genel kurul toplantısında üyelerle fikir alışverişinde bulunarak 7 yönetim kurulu üyesini hazırlar

3)Büyük kararlar: Genel sorulu 1, yönetim kurulu 1, forumda yapılan anket 1 oy karşılığı olacak şekilde referanduma üyelerin 5/3ü isteğiyle götürebilir. Bu süre 2 gündür.

 

YÖNETİM KURULU

 1. 7 kişiden oluşur
 2. 5 üyesini genel sorumlu, 2 üyesini Ünisam üyeleri seçer
 3. Aday çıkmadığı durumda tüm üyeler belirleme hakkını genel sorumluya devreder
 4. En az 1 yıl ünisamda faal olmuş kişilerden seçilir
 5. Samsundaki tribün dengelerini göz ardı etmeyecek kişiler olmalıdır
 6. Üyelerin 1 oy hakkı vardır
 7. Üyeler oylamalarda çekimse oy kullanamaz
 8. Karar genel çoğunluk sayısı ile alınır. 7 üyenin en az 5i.
 9. Sene içi olağanüstü durumlarda Yk'da istifa veya görev dışı gibi durumlarda yk'dan çıkan üyelerin yerine yeni  bir  yk üyesi belirleme Genel Sorumlu tarafından gerçekleştirilir.

Comments are closed.